Quick fact #1

Ban đầu, người ta không định xây tháp Eiffel với mục đích lâu dài, nó chỉ đơn thuần được dựng lên để làm cổng chào cho Hội chợ Thế giới tổ chức năm 1889 ở Pháp. Thiết kế ban đầu của công trình này do hai kỹ sư Maurice Koechlin và Émile Nouguier thuộc công…… Continue reading Quick fact #1